Česká laboratoř pro elektronický šum

Hlavní výzkumné činnosti

Česká laboratoř pro elektronický šum je orientována na výzkum nových způsobů a metod zjišťování spolehlivosti a odhadu životnosti součástek pro elektroniku. Vedle výzkumu zaměřeného na studium elektronického šumu jsou rozvíjeny i další metody a postupy pro nedestruktivní testování elektronických součástek a materiálů. Jde například o měření a vyhodnocení frekvenčních a transportních charakteristik v rozsahu teplot 10 – 500 K, z nich lze stanovit dominantní mechanismy transportu náboje ve strukturách i teplotní závislosti jednotlivých parametrů.  Významnou oblastí je vytváření modelů pro elektronické součástky – navržení náhradních elektrických obvodů a stanovení jejich parametrů pro modelování frekvenčních charakteristik, modelování napěťových charakteristik i stanovení modelů životnosti kondenzátorů, superkondenzátorů a baterií.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • AVX Czech Republic - Návrh modelů pro popis elektrických charakteristik vícevrstvých keramických kondenzátorů (MLCC) z portfolia AVX.
  • ESA, EGGO Space s.r.o.  - Hodnocení superkondenzátorů a dopad na systémové úrovni.
  • Airbus Defence & Space, Francie, Oxis,  - Návrh modelu pro predikci životnosti Li-S baterií.
  • Třinecké železárny – Spolupráce na implementaci zařízení k provádění detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků.
  • AŽD Praha s.r.o., 3S Sedlák s.r.o. – Vytvoření software pro vzdálené nastavení tlačítek pro chodce.