Nabídka studijních programů

Náš ústav zajišťuje výuku fyziky v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Zájemci o doktorské studium si mohou vybrat témata nabízená Ústavem fyziky v doktorském studijním programu Mikroelektronika a technologie.

Mikroelektronika a technologie (Ph.D.)

Staňte se experty na metody používané v oblasti elektroniky a elektrotechniky se zaměřením na návrh, modelování, charakterizaci a testování materiálů, součástek a struktur – především pak nanostruktur. Uplatnění najdete jak v technologických firmách, tak ve výzkumných ústavech nebo na vysokých školách technického a přírodovědného zaměření.

V rámci programu Mikroelektronika a technologie se můžete podívat na aktuální nabídku témat a studijní plán ve formě studia prezenční i kombinované

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde informace o prezenční i kombinované formě studia.

Web fakulty

Víte, že...

některá měření probíhají v čistých prostorách CEITEC VUT?
naši studenti mají možnost pracovat s elektronovým mikroskopem Tescan LYRA?