Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

S naším ústavem spolupracuje řada průmyslových partnerů, vzdělávacích institucí včetně zahraničních partnerů. Vyberte si sami tu nejlepší cestu k nám.

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studijní oblast

Studijní oblast

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře odborníků z praxe jsou u nás vždy vítány. Posluchači získají nové informace a náhled na prezentovanou problematiku. Spojte se s vedoucím ústavu Ing. Vladimírem Holcmanem, Ph.D., se kterým můžete naplánovat téma, termín i celkovou podobu akce.

Soutěže

Náš ústav je spoluorganizátorem soutěží pro naše studenty i středoškoláky. Budeme rádi, když nás v tomto úsilí podpoříte. Vedoucí ústavu Ing. Vladimír Holcman, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Podpora výukového procesu

Přednášky ve vybraných odborných předmětech nebo podpora při pořizování unikátních zařízení a technologií do laboratoří je další z možných oblastí spolupráce. Budeme rádi, když se s námi spojíte, abychom vymysleli vhodnou formu spolupráce. Vedoucí ústavu Ing. Vladimír Holcman, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Smluvní výzkum

Máme mnohaleté zkušenosti s řešením drobných i velkých zakázek pro řadu našich průmyslových partnerů. Spojte se s vedoucím ústavu Ing. Vladimírem Holcmanem, Ph.D., který vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Společné dotační projekty

Jsme partnery řady průmyslových podniků při řešení různých dotačních projektů na národní i mezinárodní úrovni. Vedoucí ústavu Ing. Vladimír Holcman, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.