Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Na Ústavu fyziky se věnujeme řešení řady výzkumných problémů. Výzkum probíhá v rámci následujících výzkumných skupin.

Vývoj zakázkových systémů

Skupina se zabývá vývojem unikátních přístrojů a systémů, které na základě vyvíjených senzorů a nových algoritmů, umožňují posouvat hranice běžně dostupných komerčních produktů k specifičtějším požadavkům zákazníků.

Česká laboratoř pro elektronický šum

Česká laboratoř pro elektronický šum je orientována na výzkum nových způsobů a metod zjišťování spolehlivosti a odhadu životnosti součástek pro elektroniku. Vedle výzkumu zaměřeného na studium elektronického šumu jsou rozvíjeny i další metody a postupy pro nedestruktivní testování elektronických součástek a materiálů. Významnou oblastí je vytváření modelů pro elektronické součástky.

Skupina šumové diagnostiky

Skupina se zabývá nedestruktivní diagnostikou elektronických součástek, senzorů, elektroizolačních a stavebních materiálů. Využívá sledování transportních a fluktuačních procesů, dále pak metod akustické a elektromagnetické emise.

Skupina elektronové mikroskopie

Skupina se zabývá mikroskopickou inspekcí povrchů a materiálů včetně prvkové analýzy. Pomoci iontového svazku je prováděno mikroskopické obrábění a modifikace povrchů. K těmto účelům jsou využívány elektronový mikroskop Tescan LYRA a rastrovací mikroskopy AFM a SNOM (NT-MDT).

Skupina nanometrologie

Skupina se zabývá bezkontaktním, nedestruktivním zkoumáním povrchů materiálů, k čemuž se využívá mimo jiné AFM a SEM mikroskopie, interferometrie. Hlavními cíli jsou získání topografie, lokální spektroskopie a fluorescence polovodičových povrchů.