Skupina elektronové mikroskopie

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina se zabývá mikroskopickou inspekcí povrchů a materiálů včetně prvkové analýzy. Pomoci iontového svazku je prováděno mikroskopické obrábění a modifikace povrchů. K těmto účelům jsou využívány elektronový mikroskop Tescan LYRA a rastrovací mikroskopy AFM a SNOM (NT-MDT).