Chceme věcem rozumět

Chceme věcem rozumět

Ústav fyziky

Ústav fyziky zajišťuje výuku fyziky v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Kromě výuky se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum fyzikálních parametrů polovodičových a dielektrických materiálů a součástek, mimo jiné i senzorů, a diagnostiku defektů. Velmi intenzivně se také věnujeme spolupráci s průmyslem.