Výukové laboratoře

Výukové laboratoře

Výuka probíhá v laboratořích Ústavu fyziky. Podívejte se, na čem studenti pracují.

Laboratoře fyzikálního praktika

Tyto laboratoře tvoří součást výuky základních kurzů fyziky v rámci bakalářských studijních programů. Studenti se v laboratoři učí lépe porozumět základním principům mechaniky, kmitů a vln, termodynamiky, elektromagnetismu, optiky a kvantové fyziky. Laboratoře jsou vybaveny jednak základními přístroji, jako jsou osciloskopy, generátory signálu, napájecí zdroje a multimetry. Dále se zde nacházejí některá specializovaná zařízení, jako jsou lasery, monochromátory nebo gama zářiče.

Laboratoř magisterského studia

Tato laboratoř je určena pro výuku specializovaných fyzikálních předmětů v oborech magisterského studia. Jedná se mimo jiné o předměty jako jsou Nanotechnologie, Fyzika pevné fáze nebo Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrik. Kromě základních přístrojů se zde nachází i řada vysoce specializovaných špičkových zařízení. Součástí této laboratoře jsou i mikroskopy AFM, SNOM a elektronový mikroskop. 

Laboratoř pro studenty doktorského studia

Tato laboratoř je určena pro studenty doktorského studia na oboru Mikroelektronika a technologie, kteří své studium provádějí na Ústavu fyziky. Laboratoř poskytuje těmto studentům základní zázemí a doplňuje tak řadu specializovaných výzkumných laboratoří.

Pojďte na fyziku

Vyberte si svůj program