Přípravný kurz fyziky 2024

Přípravný kurz fyziky 2024 plánujeme v případě, že bude dostatečný počet přihlášených účastníků. Předpokládaný termín: od února 2024.
Kontaktní osoba: ing. Jitka Brüstlová, CSc., e-mail: brustla@vutbr.cz.