Skupina šumové diagnostiky

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina se zabývá nedestruktivní diagnostikou elektronických součástek, senzorů, elektroizolačních a stavebních materiálů. Využívá sledování transportních a fluktuačních procesů, dále pak metod akustické a elektromagnetické emise.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Návrh a realizace autonomního zařízení pro terénní sběr dat elektromagnetické emise pro sledování procesů v horninách.
  • Detekce volných částic v kovových vzorcích v průběhu výrobního procesu s využitím akustické emise.