Erozní vlastnosti nových kompozitních materiálů Cu-Cr pro elektroenergetiku

8J19UA038
Popis

Hlavní myšlenkou projektu je pokračování společného výzkumu termálního vícesložkového plazmatu s příměsemi kovů s cílem vyvinout a zlepšit nové kompozitní materiály užívané jako elektrody nebo kontakty v zařízeních elektrotechnického průmyslu.
Hlavní oblastí výzkumu je Elektroenergetika. Speciálně se projekt zabývá fyzikálními procesy, které určují erozi a vypařování nových kompozitních materiálů Cu-Cr

Klíčová slova
Kompozitní materiály Cu-Cr
erozní vlastnosti
složení plazmatu
záření plazmatu