Laboratoř nanometrologie

Laboratoř se zabývá bezkontaktním, nedestruktivním zkoumáním povrchů materiálů, k čemuž se využívá mimo jiné AFM a SEM mikroskopie, interferometrie. Hlavními cíli jsou získání topografie, lokální spektroskopie a fluorescence polovodičových povrchů.

Odpovědná osoba