Přípravný kurz fyziky 2022

Přípravný kurz fyziky 2022 plánujeme v případě, že to epidemická situace dovolí a bude dostatečný počet přihlášených účastníků. Předpokládaný termín: od února 2022.
Kontaktní osoba: ing. Jitka Brüstlová, CSc., e-mail: brustla@vutbr.cz.