Přípravný kurz fyziky 2023

Přípravný kurz fyziky 2023 plánujeme v případě, že bude dostatečný počet přihlášených účastníků. Předpokládaný termín: od února 2023.
Kontaktní osoba: ing. Jitka Brüstlová, CSc., e-mail: brustla@vutbr.cz.