Projekt: VI. VÝZVA PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREMNÍCH PROCESŮ A VÝUKOVÉHO SYSTÉMU INVYSYS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Uplatnění systému informačního modelování budov (BIM - Building Information Modeling) v rámci našeho vlastního produktu - interaktivní výukový systém (INVYSYS). Jeho digitalizace a digitální transformace ve "smart" výukový systém a procesů v oboru sezaváděním a využíváním cloud computingu.

Plakát k projektu