STM sonda z grafitu a metoda její přípravy

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Funkční vzorek je reprezentován grafitovou sondou pro rastrovací sondovou mikroskopii a litografii, což jsou ostré vodivé hroty připravené jednou z vybraných metod, konkrétně za pomoci: mechanického obrábění, elektrochemického, iontového a laserového leptání. Sondy mohou být nasazeny ve stávajícím držáku STM. Sonda je vyrobená z grafitu používaného pro výrobu tuhy do mikrotužky. Poloměr opracovaného hrotu je určen volbou vhodných parametrů jedné z metod přípravy a volbou tuhy s vhodnou tvrdostí.

Klíčová slova
Rastrovací tunelová mikroskopie, držák pro elektrochemické leptání vodivá sonda