Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

GA18-19104S
Hlavní řešitel
Popis

Předkládaný projekt je zaměřen na systematickou studii vlivu krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport elektrického náboje na rozhraní elektroda/elektrolyt z hlediska fyzikálních a funkčních vlastností elektrochemických senzorů plynu. Hlavní přínos a originalita projektu spočívá v analýze a vyhodnocení fluktuace transportu elektrického náboje přes různou morfologií rozhraní elektroda/elektrolyt, a to vedle klasických metod. Stochastický proces se totiž stává dominantní charakteristikou každého elektrochemického systému, jak je zmenšován rozměr jeho aktivního rozhraní. Cílem projektu není potlačit proudové fluktuace senzoru vznikající vystavení senzoru okolnímu chemickému prostředí, ale využít další informace o chemických procesech probíhajících na rozhraní elektroda/elektrolyt ke zlepšené selektivitě a citlivosti elektrochemického senzoru.

Klíčová slova
proudové fluktuace
transport elektrického náboje
stochastické procesy
krystalinita
morfologie
pevný elektrolyt