Laboratoř šumové diagnostiky

Laboratoř se zabývá nedestruktivní diagnostikou elektronických součástek, senzorů, elektroizolačních a stavebních materiálů. Zde je využito sledování transportních a fluktuačních procesů, dále pak metod akustické a elektromagnetické emise.

Hlavní činnosti

Nedestruktivní diagnostika materiálů (polovodiče, izolanty) a součástek (diody, tranzistory, solární články a panely, senzory), charakterizace parametrů, diagnostika defektů, studium vlastností struktur při provozu v extrémních podmínkách, vytvoření modelu, návrh optimalizace parametrů.

Sledování vzniku a lokalizace trhlin v polymerních a cementových kompozitech a horninách při mechanickém zatěžování pomocí elektromagnetické a akustické emise.